V-KOOL – Phim cách nhiệt cho kính ô tô
  • Tin tức

V-KOOL – Phim cách nhiệt cho kính ô tô

By admin
06/01/2020

V-KOOL – Phim cách nhiệt cho kính ô tô

IQue® - Phim cách nhiệt cho kiến trúc

Thuật ngữ

VLT: Độ truyền ánh sáng nhìn thấy được
Độ truyền ánh sáng nhìn thấy được đo lường lượng ánh sáng đi qua một hệ thống kính. Một VLT cao tương ứng với việc ánh sánh đi qua nhiều hơn, giúp nhìn rõ hơn từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong.

VLR: Độ phản xạ ánh sáng nhìn thấy được
Độ phản xạ ánh sáng nhìn thấy được là lượng ánh sáng được phản xạ bởi một hệ thống kính. Hiệu ứng gương được tạo ra khi ánh sáng nhìn thấy được bị phản xạ. Do đó,  VLR càng lớn thì film sẽ càng giống với một chiếc gương.

IRR: Độ loại trừ tia hồng ngoại
Tia Hồng ngoại (IR) là phần quan trọng của bức xạ mặt trời góp phần tạo nhiệt. Tia hồng ngoại được hấp thụ bởi vật liệu trong nhà và qua da, làm cho mọi thứ nóng lên. IRR càng lớn thì nhiệt bị loại trừ càng nhiều. Bạn có thể thấy đôi khi thuật ngữ lọc quang phổ còn được gọi là một film có độ VLT và IRR lớn.

UVR: Độ loại trừ tia cực tím
Độ loại trừ tia cực tím đo lường phần trăm tổng lượng tia cực tím bị loại trừ khỏi một hệ thống kính. Phần lớn film cửa sổ có khả năng thực hiện các chức năng có ích này.

TSER: Tổng loại trừ năng lượng mặt trời
Tổng loại trừ năng lượng mặt trời (TSER) là độ loại trừ năng lượng kết hợp của ánh sáng nhìn thấy được, tia hồng ngoại và tia cực tím. Chỉ số TSER cao không hẳn độ loại trừ nhiệt cao vì nó có thể đồng nghĩa với việc độ loại trừ ánh sáng nhìn thấy được cao. Do đó, với khả năng loại trừ hồng ngoại như nhau, film tối hơn sẽ có chỉ số TSER tốt hơn so với film mỏng hơn. Để đảm bảo film loại trừ nhiệt tốt, thì ta nên xét đến thông số độ loại trừ tia hồng ngoại.

Ke: Hiệu suất phát sáng
Hiệu suất phát sáng là chỉ số hữu ích đo lường tiềm năng chiếu sáng ngày của một hệ thống kính. Nó được tính bằng cách chia độ truyền sáng nhìn thấy được cho tổng độ truyền năng lượng mặt trời.

SHGC: Hệ số tích nhiệt mặt trời
SHGC là tỷ số bức xạ mặt trời tới đi qua một cửa sổ, theo cả chiều phát đi và hấp thụ và sau đó phát tán vào bên trong. SHGC được diễn đạt dưới dạng số 0 và 1.Hệ số tích nhiệt mặt trời của cửa sổ càng thấp thì nhiệt mặt trời phát ra càng ít.

SC: Hệ số che râm
Hệ số che râm đo lường năng lượng mặt trời truyền qua kính so với năng lượng truyền qua kính trong suốt dày 3mm. Hệ số che râm càng thấp thì chất lượng che ánh nắng mặt trời của hệ thống kính càng tốt.

Độ phát xạ
Đây là một đại lượng đo lường khả năng phát xạ năng lượng nhiệt bức xạ ở nhiệt độ phòng của một bề mặt. Nó cũng là đại lượng đo lường khả năng khúc xạ năng lượng bức xạ phòng của một bề.

Giá trị U-: (btu/h.ft2.F)
Kết quả đo lường được dùng để mô tả tổn thất nhiệt của một vật liệu. Giá trị U của một cửa sổ được đo lường bằng lượng nhiệt (BTU) đi qua 1 feet vuông kính trong một giờ cho mỗi chênh lệch 1oF (tức là lượng nhiệt lan truyền do chênh lệch nhiệt độ ngoài trời/trong nhà).

Độ dày của film
Độ dày của film thường được tính theo đơn vị phần triệu. 1 triệu tương đương 0,001 inch. Film dày hơn thường bền hơn so với film mỏng hơn.

Độ bền kéo
Độ bền kéo đo lường lực cần thiết để phá vỡ một diện tích 1 inch vuông của film.

Độ bền tróc
Độ bền tróc đo lường độ bền liên kết của film(theo pound/inch). Độ bền tróc lớn thể hiện liên kết mạnh hơn giữa kính và film.

Bài luận bài viết

Hãy để lại Comment ý kiến của bạn về bài viết này nhé *