Phong cách vượt thời gian

Phong cách vượt thời gian

title

title

 • 71% Visible Light Transmission
 • 9% Visible Light Reflectance
 • 55% Total Solar Energy Rejection
 • 99% UV Rejection
title
 • Giảm phát thải CO2 (xe/năm)+
  Giảm phát thải CO2 (xe/năm)+
  Lên đến 132 Kg / năm
 • Tiết kiêm nhiên liệu (xe/năm)+
  Tiết kiêm nhiên liệu (xe/năm)+

  Lên đến 3%

 • Giảm nhiệt độ tối đa
  Giảm nhiệt độ tối đa

  Lên đến 14%.

 • Tăng độ thoải mái cho khách+
  Tăng độ thoải mái cho khách+

  Lên đến 25%