V-KOOL Intellis
Intellis là một ứng dụng chọn lọc phim tương tác, nó sẽ cho ta dễ dàng và nhanh chóng cảm nhận được kết quả của loại phim V-KOOL giả. Tìm hiểu thêm về độ cách nhiệt, màu sắc của phim và khả năng giảm thiểu khí CO2 tại đây.