Videos
Là loại phim lọc quang phổ đầu tiên và duy nhất trên Thế giới, và cũng là lớp chắn bảo vệ gần như trong suốt chống lại ánh sáng và sự bức xạ của Mặt trời dùng cho kính xe hơi và kiến trúc, V-KOOL đã tạo nên cơn bão trong công nghiệp phim cách nhiệt. Tìm hiểu thêm tại đây.
Films 101
Không phải tất cả các loại phim cách nhiệt đều có chất lượng như nhau – mỗi loại đều có đặc điểm riêng của nó. Dựa trên kỹ thuật chống chói mắt, V-KOOL cung cấp cho bạn sản phẩm cách nhiệt tốt nhất.
Intellis – Những ứng dụng chọn lọc phim tương tác
Intellis là một ứng dụng chọn lọc phim tương tác, nó sẽ cho ta dễ dàng và nhanh chóng cảm nhận được kết quả của loại phim V-KOOL giả. Tìm hiểu thêm về độ cách nhiệt, màu sắc của phim và khả năng giảm thiểu khí CO2 tại đây.