Gói Solitaire Energy: V-KOOL 40
Gói Solitaire Energy: V-KOOL 40 giúp kiểm soát năng lượng mặt trời tối đa bằng các tính năng về sự riêng tư cá nhân, sản phẩm có độ loại bỏ 98% bức xạ hồng ngoại từ ánh sáng mặt trời, ngăn không cho bức xạ hồng ngoại xâm nhập qua cửa sổ, nhưng cho phép hơn 40% ánh sáng nhìn thấy được đi qua. Gói Solitaire Energy: V-KOOL 40 có hiệu năng sử dụng tốt nhất với tổng năng lượng loại trừ lên đến 65%.
Gói Solitaire Energy: V-KOOL 70
Gói Solitaire Energy: V-KOOL 70 cung cấp tính năng kết hợp giữa độ truyền ánh sáng nhìn thấy được trung bình bằng 70% và độ loại bỏ nhiệt cao lên đến 94% và loại bỏ cực tím 99%. Gói Solitaire Energy: V-KOOL 70 có hiệu năng sử dụng tốt nhất, với tổng năng lượng loại trừ lên đến 55%.
Gói Eco Stature: V-KOOL 75 ( X75 )
Gói Eco Stature: V-KOOL 75 ( X75 ) dẫn đầu về film phủ chọn lọc quang phổ của V-KOOL Stature về độ truyền sáng nhìn thấy được, nhìn như trong suốt, gói Eco Stature: V-KOOL 75 ( X75 ) có lớp filmphủ chọn lọc quang phổ hoàn chỉnh nhất với các đặc tính loại bỏ nhiệt mặt trời cao. Gói Eco Stature: V-KOOL 75 ( X75 ) có hiệu năng sử dụng cao, với tổng năng lượng loại trừ lên đến 45%.

Gói Conventional: K-Series
Gói Conventional: K-Series có tính năng đáng đồng tiền với độ phản xạ nhiệt và độ riêng tư cao mà không có độ phản xạ! Gói Conventional: K-Series được cung cấp với giá phải chăng với chất lượng vẫn đảm bảo. Gói Conventional: K-Series có hiệu năng cao với tổng năng lượng loại trừ lên đến 47%.